Vergoedingen zorgverzekering

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of medisch specialist, een afspraak met ons maken voor voetzorg en/of diabetesvoetzorg. Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Maak uw afspraak

Vergoeding Podotherapie & steunzolen

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en vaak geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Wij hanteren de volgende prijzen:

  • Consult (15 tot 25 minuten) € 35,00
  • Podotherapeutisch onderzoek zonder vervolg (30 tot 45 minuten) € 85,45
  • Podotherapeutisch onderzoek, steunzolen, afleverconsult en eerste controleafspraak € 269,45
  • Tweede paar zolen excl. afleverconsult € 99,45 (binnen 3 maanden na aanmeten eerste paar)

Let op, Bij de tarieven voor consulten dient u rekening te houden met 'vanaf' kosten. Deze zijn afhankelijk van de ingeplande tijd. De behandelaar bepaalt wat er wordt gedeclareerd.

 

Bekijk de vergoedingen per verzekeraar via onderstaande tabel. Bekijk het volledige overzicht op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.  Heeft u hier nog vragen over neem dan contact met ons op of uw zorgverzekering. 

Aevitae 

Basic € 75,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 50,-)
Plus € 100,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 75,-)
Extra € 125,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 100,-)
Top € 250,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 150,-)
Vip € 500,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen

* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Anderzorg

Extra

Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Jong

Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Budget Geen vergoeding

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.
Directe Toegankelijkheid: je hebt vooraf geen schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
 

Avéro Achmea

Excellent

Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

Royaal

Max. € 150,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

AZVZ 

AZVZ Comfort

Geen vergoeding

AZVZ Comfort-extra

100% met Max. € 115,- per jaar,
podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1

 Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van  podotherapeutische steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch schoentechnicus worden vervaardigd

CZ

50 Plus

Podotherapie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Basis

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Gezinnen

Podotherapie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Jongeren

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Plus

Podotherapie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Top

Podotherapie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Excellent

Podotherapie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

Ideaal

Podotherapie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 60,- per jaar

Supertop

Podotherapie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

CZdirect

CZdirect Basic

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

CZdirect Extra

Podotherapie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

De Amersfoortse

Aanvulling Compact

Geen vergoeding

Aanvulling Extra*

100% vergoeding, met een max  van € 250,- per jaar
max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Start*

100% vergoeding met een max. van 100,- per jaar
Vergoeding steunzolen 50,= per jaar

Aanvulling Optimaal*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Uitgebreid*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

  *De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.


De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra

Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren

AV Optimaal

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren

AV Frieso Compleet

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar zolen per jaar

* Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse  geen vergoedingen meer

Delta Loyd is gefuseerd met Nationale Nederlanden

 Comfort

Podotherapie±: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

* De behandeling moet voorgeschreven worden door een arts.

Ditzo

ZorgBest

75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar 

 

 Voorwaarden:
• Je wordt behandeld door een podotherapeut.
• Ditzo betaalt alleen behandelingen en consulten.
• Je krijgt de steunzolen op voorschrift van de behandelend arts of podotherapeut.

Ditzo vergoed NIET:

- Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels.
- Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig


DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

* DSW hanteert een afwijkend vergoedingenbeleid voor podotherapie, waarbij er sprake kan zijn van een snipperdekking. Een snipperdekking ontstaat in dit geval doordat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet aansluit op de behandeling door de podotherapeut, waardoor slechts een beperkt deel van de totale behandeling wordt vergoed.

FBTO 

Module Voetzorg* wordt per 1-1-2018 niet meer aangeboden

FNV  Zorgcollectief (menzis) stopt per 01-01-2019

FNV Zorg 1

Max. € 100,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 2 ( geldt ook voor primazorg)

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 3

Max. € 200,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 4

Max. € 250,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Primazorg

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.


Gemeenten Optimaal en Amsterdam (Zilveren Kruis) Den Haag (Menzis)

Optimaal Aanvullend 2

 max € 150,- incl. 1 paar (sport) steunzolen

Optimaal Aanvullend 3

 max € 200,- incl. 1 paar (sport) steunzolen

AV Amsterdam 1  max € 150,- incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 2  max € 150,- incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 3  max € 200,- incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Den Haag   max € 150,- incl. 1 paar (sport) steunzolen

* Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP
* Directe toegankelijkheid

HEMA

Aanvullend 1  

 Podotherapie: max. € 100,- per jaar. 

Aanvullend 2

 Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

Aanvullend 3

 Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

IAK= AON vanaf 01-01-2019

IAK Jong

Max. € 100,- per jaar
Steunzolen: geen vergoeding

IAK Compact

Max. € 100,- per jaar 
Steunzolen max. € 100,- p/jaar

IAK Compleet

Max. € 125,- per jaar 
Steunzolen max. € 125,- p/jaar

IAK Extra Compleet Max. € 125,- per jaar
steunzolen max. € 125,- p/jaar

IAK Comfort

Max. € 750,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget alternatieve en bijzondere geneeswijze) € 40,- per dag

 AK Comfort Plus

Max. € 800,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget alternatieve en bijzondere geneeswijze) € 40,- per dag

 


Ik! is gestopt per 01-01-2018 ondergebracht bij IAK

Interpolis Zorgactief  

ZorgActief 3 sterren

Geen vergoeding

ZorgActief 4 sterren

Geen vergoeding

InTwente  

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*geen vergoeding voor Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

* InTwente hanteert een afwijkend vergoedingenbeleid voor podotherapie, waarbij er sprake kan zijn van een snipperdekking. Een snipperdekking ontstaat in dit geval doordat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet aansluit op de behandeling door de podotherapeut, waardoor slechts een beperkt deel van de totale behandeling wordt vergoed.

IZA zorgverzekering 

IZA Extra Zorg 1

Max. € 125,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar.

IZA Extra Zorg 2

Max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar.

 IZA Extra Zorg 3

Max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 225,- per jaar.

IZA Extra Zorg 4

Max. € 350,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar.

 IZA Classic Comfort

Max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 190,- per jaar.

*Vergoeding steunzolen mag ook gebruikt worden voor de kosten van reparatie en aanpassing steunzolen

IZZ zorgverzekering  = VGZ

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2

Max. € 90,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3

Max. € 180,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Lancyr (is Nationale Nederlanden) 

 Comfort

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Menzis

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 1

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 2

Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd 3

Podotherapie: max. € 250,- per jaar. 

Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)

Podotherapie: max. € 100,- per jaar.

Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie: max. € 200,- per jaar.

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen voor therapie en steunzolen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.


National Academic

 Aanvullende verzekering 1

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,- per jaar.

 Aanvullende verzekering 2

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,- per jaar.

 Aanvullende verzekering 3

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 150,- per jaar

 Student

geen vergoeding meer

Nationale Nederlanden

Comfort

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

OHRA

Sterk  Geen vergoeding

Aanvullend*

Podotherapie: max. € 50,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding

Zelfverzekerd compact*

Podotherapie: max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Extra aanvullend*

Podotherapie: max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Uitgebreid Vitaal* Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Extra Uitgebreid*

Podotherapie: max. € 200,-
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Compleet*  Podotherapie: 100%
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website. Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

ONVZ

Basisverzekering

Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Startfit

Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Extrafit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-

Benfit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 250,-

Optifit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

Topfit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

 Superfit  Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

OZF Achmea

AV Royaal

Max. € 100,- per jaar voor behandeling.
Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.


PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd1

Podotherapie: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd2

Podotherapie: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd3

Podotherapie: max. € 250,- per jaar. 

Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)

Podotherapie: max. € 100,- per jaar.

Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie: max. € 200,- per jaar.


Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

PNO Zorg  

Start

Geen vergoeding

PNO Beter

Max. € 150,- per jaar. (w.o.Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische zolen)

PNO Plus

Max. € 250,- per jaar. (w.o. Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen)

PNO Optimaal

100% vergoeding

PNO Top

100% vergoeding

 PNO Excelent  100% vergoeding

Plus Zorgverzekering   voor ING rekeninghouders is omgezet naar NATIONALE NEDERLANDEN

Comfort

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Pro Life

Extra Largepolis

Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

Largepolis

Max. € 150,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische  zolen en orthesen.)

Royaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.)

Optimaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.)

Excellent

Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus

75% met een max. € 125,- per jaar. 

Top

75% met een max. € 250,- per jaar. 

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Stad Holland Zorgverzekeraar 

AV Zorg Riant

100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%

Jongeren AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Extra Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Standaard AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Compact AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden niet vergoed

* Stad Holland hanteert een afwijkend vergoedingenbeleid voor podotherapie, waarbij er sprake kan zijn van een snipperdekking. Een snipperdekking ontstaat in dit geval doordat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet aansluit op de behandeling door de podotherapeut, waardoor slechts een beperkt deel van de totale behandeling wordt vergoed.

Studenten GoedVerzekerd

Aanvullend 3 sterren

max. € 150,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

Aanvullend 4 sterren

max. € 200,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)


UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1

Geen vergoeding

UMC Extra Zorg 2

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

UMC Extra Zorg 3

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

UMC Extra Zorg 4 

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,- p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ jong Pakket

Geen vergoeding


Univé

Extra Zorg polis Best

Budget max. € 500,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Beter

Budget max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Goed

Budget max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar

Gezin Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Vitaal Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
 Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar


Univé Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

Max. € 500,- per jaar* 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**

 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg
 ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg

Univé Zorgzaam

 AV Ster 1

 Geen vergoeding

 AV Ster 2

 Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 3

 Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 4

 Max. € 150,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 5

 Max. € 175,- per jaar (consulten, behandelingen)
 Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal € 50 per kalenderjaar.


VGZ

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,-  p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)

VvAA 

Start

 Max. € 150,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen  op voorschrift, max. € 100,-

Plus

 Max. € 250,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,- 

Optimaal

 100% vergoeding,
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Top

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Excellent

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Student

Geen vergoeding

Zilveren Kruis Achmea

Aanvullend 3 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 150- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 200,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten)

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten)

Max. € 200,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis

Aanvullend 3 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 150- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 200,- per jaar*.

* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg en Zekerheid

AV Basis

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.

AV GeZZin

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV GeZZin Compact

Geen vergoeding.

AV Sure

Geen vergoeding.

AV Plus

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV Standaard

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.

AV Top

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV Totaal

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

 AV Prima

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Master

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Cumlaude

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

Bron: https://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht